Tranh Sơn dầu trang trí

16-05-2015, 03:23

Cuộc sống phát triển, làng quê Việt Nam ngày nay đã đổi khác. Người nông dân được làm chủ cuộc sống của mình, và cái khung cảnh 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' hầu như chỉ còn là quá vãng. Hơn thế nữa, lớp con cháu nay được học hành đến nơi đến chốn, rồi được chắp cánh để bay đi khắp phương trời Tổ quốc. Họ sinh cơ lập nghiệp ở muôn nơi. Họ làm giàu cho bản thân mình và góp phần làm giàu đất nước. Dù ở nơi xa, họ vẫn gắn bó với quê hương, hình bóng của cổng làng vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người.

Tranh Sơn dầu trang trí

 

Tranh Sơn dầu trang trí

 

Tranh Sơn dầu trang trí

 

Tranh Sơn dầu trang trí

 

TRANH LIÊN QUAN